Agroturystyka w zatoce

Danowskie-Agroturystyka-W-Zatoce-Nowinka-1002243[1]DSCN0219

Szanowni Państwo!
Atrakcyjnie położona miejscowość mazurska; woda, okoliczne lasy pełne grzybów i jagód, z dobrym dojazdem.

Oferujemy całoroczny samodzielny dom  do wynajęcia w atrakcyjnie położonej podlaskiej miejscowości ( pokoje z łazienkami, max 20 osób).

•Wieś granicząca z Wigierskim Parkiem Narodowym
•Do wsi dojazd drogą asfaltową
•18 km do Klasztoru w Wigrach

•12 km do Doliny Rospudy

•5 km do stacji węgierskiej kolejki wąskotorowej
•20 km km do Augustowa gdzie można pływać statkiem po okolicznych jeziorach i Kanale Augustowskim, którym można dopłynąć do Śluzy Paniewo, Kudrynki, Mikaszówka, Rygol oraz na Białoruś
•Do wynajęcia sprzęt pływający: lodzie wiosłowe, kajaki, rowery wodne.
•Rowery
•Pole namiotowe

•Na 5 ha ziemi 2 km prywatnej linii brzegowej.

• na teren wsi oferowane są posiłki regionalne

 • do dyspozycji gości jest prywatna trawiasta plaża i kąpielisko, oraz 4 pomosty nad jeziorem Blizienko
 • 400m do ogólnie dostępnej plaży ze zjeżdżalnią wodną nad sąsiednim jeziorem Blizno
 • prywatny kompleks labiryntów nad jeziorem Blizienko
 • stara chata z początku XX wieku- nasz skansen do zwiedzenia
 • na terenie gospodarstwa plac zabaw
 • boisko do siatkówki
 • boisko do piłki nożnej
 • możliwość zorganizowania dla grupy przejażdżki zaprzęgiem konnym po puszczy
 • specjalnie przygotowane miejsca pod ognisko i opał na ognisko, oraz miejsca do grillowania

Cennik 2022

Pokój 2-3 osobowy na parterze nr. 1     

100 zł osobo/doba ( minimalna cena za pokój 200 zł/doba w terminie 1.01.2022 – 30.09.2022)
DSCN0167DSCN0170DSCN0168


Pokój 2-osobowy na parterze nr. 2   

100 zł osobo/doba  z aneksem kuchennym ( minimalna cena za pokój 200 zł/doba w terminie 1.01.2022 – 30.09.2022 )

DSCN0156DSCN0162DSCN0157 - kopia


Pokój 2-osobowy na piętrze nr. 3         

100 zł osobo/doba ( minimalna cena za pokój 200 zł/doba w terminie 1.01.2022 – 30.09.2022) 

DSCN0177DSCN0176


Pokój 2-osobowy na piętrze nr. 4       

100 zł osobo/doba ( minimalna cena za pokój 200 zł/doba w terminie 1.01.2022 – 30.09.2022)

DSCN0175DSCN0142 - kopia


Pokój 2-osobowy na piętrze nr. 5         

100 zł osobo/doba  z aneksem kuchennym( minimalna cena za pokój 200 zł/doba w terminie 1.01.2022 – 30.09.2022)

DSCN0179DSCN0181DSCN0184


•    Wygodne, przestronne pokoje, w każdym pełny węzeł sanitarny, TV, lodówka, czajnik,  łóżko 160 cm, oraz kanapa po rozłożeniu 120cm.
•    Dzieci w wieku do 2 lat -20 zł osobo/doba
•    Dzieci w wieku od 2 lat  do 15 lat – 50 zł osobo/doba

•    Przyjmujemy tylko psy z włosem cena za dobę -20 zł
•    DOBA zaczyna się o godz. 15.00 i kończy się o godz. 11.00 dnia następnego  

 • minimalna cena pokoju 2 osobowego 200 zł 

           Cena pokoju obejmuje:

 1. •    miejsce parkingowe
 2. •    korzystanie z wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie gospodarstwa
 3. •    przechowywanie rowerów będących własnością Gości
 4. •    dodatkowo dla wszystkich gości dostępna pełna kuchnia i stołówka w budynku

DSCN0191DSCN0188DSCN0142 - kopiaDSCN0154 - kopia

DSCN0216DSCN0213

DSCN0196DSCN0198

100_2328cropped-100_2326.jpg

RODO

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

Agroturystyka w Zatoce, Danowskie 18

Poniżej informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (zwane dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r.)”, Agroturystyka w Zatoce Danowskie informuje, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie klientów.

 

 • Administratorem Danych jest Agroturystyka w Zatoce, Danowskie 18, 16-304 Nowinka NIP: 846-152-77-32 Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
  a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Dane osobowe Agroturystyka w Zatoce, Danowskie 18 pozyskujemy bezpośrednio od Państwa podczas kontaktu z właścicielem lub prokurentem drogą telefoniczną, mailową lub osobiście lub poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny;
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach i w oparciu o podstawy prawne:
 1. a) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody:

–    przesyłanie ofert handlowych i marketingowych;

–    udzielanie odpowiedzi na zapytanie nadesłane poprzez formularz kontaktowy, czy w drodze    korespondencji e-mail, czy listownej;

–    dopasowanie świadczonych usług pod kątem wskazanych preferencji;

 1. b) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

–    podejmowanie działań na Państwa prośbę (np. dokonanie rezerwacji), a także zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług hotelarskich;

 1. c) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

– wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na administratora w zakresie wystawiania, a następnie archiwizowania dokumentów w celu udokumentowania przez administratora wypełniania obowiązków podatkowych, księgowych związanych z wykonaniem usługi.

 1. d) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

– zapewnienie bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego w Zatoce poprzez system monitoringu wizyjnego rejestrującego osoby przebywające
w obszarze monitorowanym;

– przeprowadzanie badań Państwa satysfakcji za pomocą np. ankiet, dla raportowania, badania marketingowego, planowania rozwoju usług lub w celu profilowania danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami;

– dochodzenie ewentualnych roszczeń za poniesione szkody wyrządzone przez gościa lub też obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Agroturystyki w Zatoce, a także prowadzenie windykacji

 1. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane:
 2. a) przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług hotelarskich, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 lat w celu:

– dochodzenia roszczeń w związki z wykonaniem warunków umowy w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń (podatkowych i cywilnych);

– dokumentowania wykonania obowiązków przez administratora względem przepisów podatkowych, rachunkowych;

 1. b) przez system monitoringu wizyjnego przez okres ok. 14 dni (w zależności od wielkości nagrań) chyba,
  że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy;
 2. c) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu
  o wyrażoną zgodę, a następnie przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych do udokumentowania przed ewentualnymi roszczeniami.

Wycofanie zgody odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– upoważnione osoby przez administratora dokonujące czynności związanych z realizacją Państwa pobytu
w naszym gospodarstwie i świadczenia usług hotelowych;

– podmioty przetwarzające wykonujące działania na rzecz lub w imieniu administratora na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych np. firma obsługująca systemy teleinformatyczne, podmioty wspierające w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej;

– organy publiczne, działające na odrębnych przepisach prawa np. policja, sądy, urząd skarbowy;

– podmioty, dla których w celu wykonania usługi na Państwa życzenie wyrażona została zgoda np. podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską;

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 2. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu i podejmowaniu w sposób zautomatyzowany.
 3. Mają Państwo prawo do:

– uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
– powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych co wynika z obowiązku administratora;

– wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. W przypadku, gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
  i z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem umownym, gdyż w przypadku braku podania danych osobowych oraz kontaktowych będzie to skutkowało brakiem możliwości dokonania czynności przez nasze gospodarstwo przed przyjazdem Państwa tj. dokonania rezerwacji oraz uniemożliwi zawarcie umowy i a w konsekwencji nie będą mogli Państwo skorzystać z naszej oferty. Zatem podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji wskazanych powyżej zadań. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub zdrowotnych.

 

Wymagania względem podania danych osobowych:

 • dane pobierane na kartach meldunkowych:

Imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości lub nr prawa jazdy, a także dane kontaktowe jak numer telefonu i/lub e-mail – do celów związanych z obsługą rezerwacji, a także ilość osób, data przyjazdu i wyjazdu, rodzaj miejsca noclegowego (pokój, namiot, przyczepa kampingowa itd.). Jeśli korzystają Państwo z miejsca parkingowego dodatkowo wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu; Dane firmowe nazwa i adres podmiotu oraz
nr NIP w celu wystawienia faktury. W przypadku pobytu osób poniżej 18 roku życia mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych osoby niepełnoletniej takich jak: imię i nazwisko, narodowość i data urodzenia. Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła.

 • dane pobierane przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail,
  ilość osób, data przyjazdu i wyjazdu, rodzaj miejsca noclegowego (pokój, namiot, przyczepa kampingowa itd.), numer rejestracyjnego pojazdu.
 • dane pobierane przy rezerwacji online: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj ,numer telefonu i ilość osób, rodzaj miejsca noclegowego (pokój, namiot, przyczepa kampingowa itd.), numer rejestracyjny pojazdu;
 • dane pobierane w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości;
  dane pobierane przy rezerwacji grupowej:
 • dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane osoby do kontaktu ze strony organizatora
  (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mai), dane opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  – w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy;
 • dane pobierane przy zleceniu imprezy: imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe
  (numer telefonu, adres e-mail), adres zamieszkania, liczba uczestników imprezy, data wykonania usługi.
 • dane pozyskiwane od stron trzecich: biur turystycznych, biur podróży i innych, w których Państwo podaliście swoje dane na potrzeby skorzystania z usługi oferowanej przez nas